top of page

PIRITA VIRTANEN

KOKEMUS

Private Mediator Oy, toukokuu 2018 –

Pohjoismaiden ensimmäisen täysipäiväisen kaupallisten riitojen sovitteluyrityksen perustaja, toimitusjohtaja ja sovittelija. Sovittelen kaupallisia erimielisyyksiä Pohjoismaissa ja kansainvälisesti. Sovittelen myös kansainvälisesti parhaimpana sovittelijana pidetyn Daniel Weinsteinin kanssa (https://www.jamsadr.com/weinstein/international). Suurin Daniel Weinsteinin kanssa sovittelemani erimielisyys oli arvoltaan yli 3 miljardia euroa ja sovittelimme tapauksen päivässä.

 

JAMS, San Francisco, syyskuu 2017 – maaliskuu 2018

“Weinstein JAMS International Fellowship” JAMS:illa (https://www.jamsadr.com/), joka on maailman suurin kaupallisen sovittelun tarjoaja. Sovittelin JAMS:illa jotain kansainvälisesti suurimmista ja Yhdysvaltojen suurimmista erimielisyyksistä yhdessä kansainvälisesti parhaimpana sovittelijana pidetyn Daniel Weinsteinin kanssa. Erimielisyyksien arvot olivat yleensä 100–800 miljoonaa euroa. Esimerkiksi:

 • Vaikea kansainvälinen tietomurtoerimielisyys, jonka arvo oli yli 800 miljoonaa euroa. Tapauksessa oli 10 osapuolta ja heitä edusti paikan päällä yli 50 henkilöä. Sovittelimme tapauksen päivässä.

 • Kansainvälinen lisensointierimielisyys, jonka arvo oli yli 500 miljoonaa euroa. Sovittelimme tapauksen päivässä.

 • Useita joukkokanteita ja muita vaikeita erimielisyyksiä rakennusalalta, pankkialalta ja koskien kuluttajansuojaa. Tapausten arvot olivat 100 – 500 miljoonaa euroa / tapaus. Erimielisyyksissä oli osapuolina yrityksiä ja osavaltioita. Sovittelimme tapaukset yleensä päivässä.

 

Tämän lisäksi sovittelin JAMS:illa arvoltaan merkittäviä sopimusriitoja, vakuutusriitoja, rakennus- ja insinööririitoja, kiinteistöriitoja, tuotevastuuriidan, immateriaalioikeusriitoja, työoikeusriidan, omaisuusriitoja ja seksuaalista häirintää koskevan vahingonkorvausriidan.

 

Sovittelin JAMS:illa yhteensä yli 30 vaikeaa kaupallista erimielisyyttä. Olen ensimmäinen Pohjoismaista, joka on sovitellut JAMS:illa.

 

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, Helsinki, kesäkuu 2012–toukokuu 2017

Edustin päämiehiä yhdessä Suomen oikeushistorian laajimmista ja merkittävimmistä vahingonkorvausoikeudenkäynneistä (asfalttikartelli) yli 7 vuoden ajan. Edustin päämiehiä myös muissa vaikeissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Erikoistuin velvoite- ja prosessioikeuteen, EU- ja kilpailuoikeuteen sekä yhtiöoikeuteen.

 

Merkittävät toimeksiannot:

 

Edustin Espoota ja tiettyjä kuntakantajia yli 7 vuotta ”asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä”, joka on yksi Suomen oikeushistorian laajimmista ja merkittävimmistä oikeudenkäynneistä. Vahingonkorvausvaatimuksen määrä oli 120 euroa. Korot kolminkertaistivat summan.

 

Edustin yhtä vastaajista yli 4 vuotta varaosakartellia koskevassa vahingonkorvausasiassa, joka oli yksi Suomen suurimmista vahingonkorvausoikeudenkäynneistä. Kantajan vaatimus oli 56 miljoonaa euroa. Kanne hylättiin kokonaisuudessaan ja kantaja tuomittiin korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikuluja. 

 

Tämän lisäksi tein pro bono -työtä Crisis Management Initiativelle (”CMI”). CMI on Suomen presidentin ja Nobelin rauhan palkinnon voittajan Martti Ahtisaaren perustama rauhansovittelujärjestö.

 

Crisis Management Initiative, Helsinki, syyskuu 2014 – helmikuu 2015

Olin vierailevana lakimiehenä Crisis Management Initiativilla (”CMI”). CMI on yksi maailman johtavista konfliktinratkaisujärjestöistä, joka työskentelee kestävän rauhan puolesta ympäri maailmaa. Presidentti ja Nobelin rauhan palkinnon voittaja Martti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000.

 

Vastasin kaikista CMI:n lakiasioista. Avustin CMI:tä myös ottamaan käyttöön entistä parempia sopimus- ja työoikeudellisia käytäntöjä. Organisaation luonteesta johtuen oikeudelliset neuvoni koskivat muun muassa sopimusoikeutta, kansainvälistä oikeutta ja EU-oikeutta, työoikeutta, immateriaalioikeutta sekä vero-oikeutta. Lisäksi perehdyin CMI:n innovatiivisiin konfliktinratkaisu- ja sovitteluprosesseihin sekä heidän näitä prosesseja varten kehittämiin työkaluihin ja metodeihin. Annoin tietämykseni sovittelusta myös CMI:n käyttöön kyseisten työkalujen kehittämiseksi entistä paremmiksi.

 

Osallistuin myös CMI:n rauhansovitteluprosesseihin. Autoin CMI:tä muun muassa Irakin rekonsiliaatioprosessiin kuuluvien korkea-arvoisten tapaamisten fasilitoinnissa. Kyseisissä tapaamisissa irakilaiset toimijat kehittivät strategian Irakin nostamiseksi takaisin jaloilleen sodan jälkeen. Kyse oli siitä, miten Irak voisi ratkaista ongelmia koskien oikeusvaltioperiaatetta, siirtymävaiheen oikeutta (transitional justice) ja perustuslakiuudistusta.

 

Euroopan unionin tuomioistuin, Luxemburg, syyskuu 2012 – helmikuu 2013

Olin tuomioistuinharjoittelussa Euroopan unionin tuomioistuimessa Suomen tuomari Allan Rosasin kabinetissa. Työtehtäväni koostuivat pääasiassa Rosasin kabinetille jaettujen oikeustapausten oikeudellisesta valmistelusta. Autoin Rosasia ja hänen kabinettiaan tuomioiden luonnostelussa. Lisäksi kirjoitin nootteja ja tein laajoja oikeudellisia selvitystehtäviä. Osallistuin myös lukuisiin suullisiin käsittelyihin Unionin tuomioistuimessa.

 

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, Helsinki, toukokuu 2010 – toukokuu 2011, syyskuu 2011 – toukokuu 2012

Olin harjoittelijana yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista. Sain tehdä monipuolisia, haastavia ja vastuullisia työtehtäviä liikejuridiikan kaikilta osa-alueilta. Keskityin kuitenkin erityisesti sopimus- ja velvoiteoikeuteen sekä riidan ratkaisuun. Lisäksi avustin lähes koko harjoittelujakson ajan asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Harjoittelu oli kesällä täyspäiväistä ja muutoin osa-aikaista.

 

Oikeuskanslerinvirasto, Helsinki, kesäkuu 2011 – elokuu 2011

Harjoittelujaksoni aikana oikeuskanslerinvirastossa avustin virastoa hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuuden valvonnassa. Lisäksi avustin virastoa perus- ja ihmisoikeuksien valvonnassa sekä sen valvonnassa, että tuomioistuimet ja kaikki muut julkista tehtävää hoitavat tahot noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Perehdyin myös oikeuskanslerin asianajajien valvontaan liittyviin tehtäviin.

 

Vammalan Seudun Osuuspankki, Vammala, toukokuu 2007– huhtikuu 2010

Avustavana lakimiehenä hoidin monipuolisia ja haastavia pankkilakimiehen työtehtäviä. Kiinteistönvälittäjänä paitsi myin asuntoja myös laadin kauppakirjoja, sopimuksia ja vastineita. Työ oli kesällä täyspäiväistä ja muutoin osa-aikaista.   

 

KOULUTUS

Harvard Law School, oikeustieteen maisteri (LL.M.), 2016–2017

Erikoistuin kansainväliseen riidanratkaisuun (sovittelu, neuvottelu ja diplomatia) sekä johtamiseen.

Stipendit kattoivat koko lukukausimaksun ja elämisen:

 • Harvard Graduate Grant

 • Rotary Global Grant; Rotarien suurin stipendi. Olen ensimmäinen suomalainen, joka on saanut henkilökohtaisen Global Grantin.

 • Suomen Asianajajaliiton stipendi

 • Finlandia Foundationin stipendi

 

Luottamustehtävät: Varapuheenjohtaja, Harvard European Law Association; Hallituksen jäsen, Harvard Law Women’s Law Association

 

Kurssit koskivat laajasti sovittelua ja neuvottelutaitoja. Osallistuin mm. Harvardin koko lukukauden kestäneelle kliiniselle kurssille sovittelusta ja neuvottelutaidoista (”Harvard Negotiation and Mediation Clinical Program”, http://hnmcp.law.harvard.edu/). Kyseinen kurssi käsittelee uusimpia tekniikoita ja trendejä sovittelusta, neuvottelutaidoista ja riidanratkaisujärjestelmien suunnittelusta. Kurssin aikana suunnittelin muun muassa konfliktinratkaisutyökalun Syyrian konfliktin ratkaisuun Nobelin rauhanpalkintokandidaattinakin olleelle organisaatiolle (”The Public International Law & Policy Group”), joka avustaa osapuolia Syyrian rauhanneuvotteluissa (http://hnmcp.law.harvard.edu/projects/public-international-law-policy-group/).

 

Lopputyö: “Women Negotiating Peace: The Iran Nuclear Deal”. Sain lopputyöstäni korkeimman arvosanan. Tutkimukseni koski sitä, miten naiset nähdään miesvaltaisissa ympäristöissä ja miten näitä ennakkoluuloja naisista voi käyttää hyödyksi neuvoteltaessa sopimuksia. Haastattelin tutkimustani varten kaikkia keskeisiä naisrauhanneuvottelijoita, mm. suurlähettiläs Wendy Shermania, joka oli Obaman hallinnon 4. korkein viranhaltija ja USA:n pääneuvottelija Iranin ydinaseneuvotteluissa.

 

Turun yliopisto, oikeustieteen maisteri ja oikeusnotaari, 2006–2012

Kunnianosoitukset:

 • Luokan paras valmistunut opiskelija

 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja alumniyhdistys Senilex ry:n palkinto parhaalle valmistuneelle opiskelijalle. Kyseinen palkinto myönnetään publiikissa yhdelle opiskelijalle tutkintotodistuksen mukaisen opintomenestyksen, oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi tehdyn poikkeuksellisen ansiokkaan työn sekä muiden akateemisten ja yhteisöllisten ansioiden perustella

 • Turun yliopiston johtokunnan stipendi. Stipendi myönnetään tutkintotodistuksen mukaisen opintomenestyksen ja oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi tehdyn poikkeuksellisen ansiokkaan työn perusteella

 • Kunniamitali, korkein tunnustus, jonka Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry voi myöntää yhdistyksen jäsenpäämäärien hyväksi tehdystä työstä. Tällaisena erityisenä ansiona voidaan pitää yhdistyksen kehityksen ja jatkuvuuden kannalta merkityksellisiä toimia

 • Ansiomerkki ja kuntanauha, Turun yliopiston ylioppilaskunnan myöntämät kunnianosoitukset ansioituneelle jäsenelleen ylioppilaskunnan hyväksi tehdystä työstä

 • Fanny Palménin säätiön apuraha, apuraha poikkeuksellisen ansioituneelle naiselle. Apurahan tarkoituksena on edistää sen saajan akateemisia opintoja ja yleishyödyllistä toimintaa

 

Luottamustehtävät:

 • Hallituksen jäsen, Turun yliopisto

 • Perustaja ja päätoimittaja, “Acta Legis Turkuensia”, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ensimmäinen akateeminen julkaisu opiskelijoille

 • Hallituksen jäsen, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

 • Hallituksen jäsen, Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry

 • Opettaja ja johtokunnan jäsen, Lex ry:n valmennuskurssit ”LexKurssit” jne.

 

JULKAISUT JA LUENNOT

Pirita Virtanen: Korko kilpailunrajoituksella veloitetulle ylihinnalle – kuinka paljon rahaa on aika? Defensor Legis 3/2016, p. 364–383.

 

Kalliokoski, Toni – Virtanen, Pirita: Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus asfalttikartellituomion valossa. Defensor Legis 1/2014, s. 29–46.

 

Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartellin vahingonkorvausasiassa antaman tuomion oikeudellinen analyysi. Helsingin käräjäoikeus viittasi artikkeliin metsäkartellin vahingonkorvausasiaa koskevassa ratkaisussaan. Suomen Asianajajaliitto myönsi artikkelin kirjoittajille kirjoittajapalkinnon. Artikkeli valittiin yhdeksi parhaista kirjoituksista Defensor Legisissä vuonna 2014.

 

Olen pitänyt useita luentoja sovittelusta, prosessioikeudesta, kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista, velvoiteoikeudesta ja oikeushistoriasta.

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA AKATEEMISET KUNNIANOSOITUKSET

(valmistumisen jälkeen)

Hallituksen jäsen, Eurooppaoikeuden yhdistys ry, 2015–2020

 

Sihteeri, Eurooppaoikeuden yhdistys ry, 2014–2016

 

Akateeminen kirjoituspalkinto, Suomen Asianajajaliiton myöntämä palkinto erittäin ansioituneelle oikeustieteelliselle kirjoitukselle. Artikkeli valittiin yhdeksi parhaista kirjoituksista Suomen Asianajajaliiton julkaisu Defensor Legisissä vuonna 2014.

bottom of page