top of page

PIRITA VIRTANEN

Founding Partner, Sovittelija
Turun yliopisto (OTM) ja Harvard Law School (LL.M.)

Pirita Virtanen perusti Pohjoismaiden ensimmäisen sovitteluyrityksen kaupallisten erimielisyyksien ratkaisuun.

Piritan soveltama sovittelu on liiketoimintalähtöinen strukturoitu neuvottelumenettely, joka on samalla juridinen prosessi. Tämä sovittelu eroaa muista Euroopassa tunnetuista riidanratkaisutavoista.

Asia neuvotellaan lähtökohtaisesti viikon aikajänteellä. Yksi päivä on varsinainen sovittelupäivä. Yrityksen omaa aikaa prosessiin menee noin 3,5 päivää.


Piritan Pohjoismaissa sovittelemista erimielisyyksistä laajuudeltaan suurimmat ovat olleet Länsimetron rakentamiseen liittyvät erimielisyydet. Kyseessä oli Suomen suurin infra-, talotekniikka- ja automaatioprojekti. Euromääräisesti suurin Piritan sovittelema erimielisyys on ollut intressiltään 21 MEUR. Osapuolten lukumäärän osalta suurimmassa erimielisyydessä oli mukana 4 osapuolta (17 ihmistä paikan päällä).

Piritan kansainvälisesti sovittelemista erimielisyyksistä euromäärisesti suurin on ollut intressiltään 3 miljardia euroa. Pirita sovitteli erimielisyyden yhdessä Yhdysvaltojen johtavan sovittelijan Daniel Weinsteinin kanssa.


Pirita on sopinut kaikki sovittelemansa erimielisyydet.

 

KOKEMUS / CV

 • Perustin Pohjoismaiden ensimmäisen sovitteluyrityksen kaupallisten erimielisyyksien ratkaisuun. Ratkaisen yritysten välisiä erimielisyyksiä liiketoimintalähtöisessä ja strukturoidussa neuvottelumenettelyssä, joka eroaa muista Euroopassa tunnetuista riidanratkaisutavoista. Olen sopinut kaikki erimielisyydet.

  Erimielisyydet ovat yleensä vahingonkorvausvaatimuksia tai erimielisyyksiä sopimuksen tulkinnasta, mutta kyseessä voi olla mikä tahansa yritysten välinen kaupallinen erimielisyys. Laajuudeltaan suurimmat Suomessa sovittelemani erimielisyydet ovat olleet Länsimetron rakentamiseen liittyvät erimielisyydet. Länsimetro oli Suomen suurin infra-, talotekniikka- ja automaatioprojekti.
  Länsimetron kokemuksesta ja muiden yritysten kokemuksista voit lukea kohdasta Suositukset.

 • Ennen oman yritykseni perustamista sovittelin joitain kansainvälisesti suurimmista erimielisyyksistä yhdessä Yhdysvaltojen johtava sovittelijan ja yhden kansainvälisesti tunnetuimmista sovittelijoista, Daniel Weinstenin, kanssa. Näihin erimielisyyksiin lukeutuu muun muassa: 

 

 • Vahingonkorvausvaatimus, jonka määrä oli yli 3 miljardia euroa. Sovittelimme erimielisyyden päivässä. 

 • Monimutkainen tietomurtoerimielisyys, jonka taloudellinen intressi oli yli 800 miljoonaa euroa. Erimielisyydessä oli 10 osapuolta, joita edusti paikan pällä yli 50 henkilöä. Sovittelimme erimielisyyden päivässä. 

 • Kansainvälinen IPR-erimielisyys, jonka taloudellinen intressi oli yli 500 miljoonaa euroa. Sovittelimme erimielisyyden päivässä.

 • Useita joukkokanteita ja muita monimutkaisia tapauksia, joiden taloudelliset intressit vaihtelivat 100 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon. Tapaukset koskivat rakentamista, pankkioikeutta ja kuluttajansuojaa. Tapaukset soviteltiin yleensä päivässä. 

 • Erilaisia korkean profiilin häiritätapauksia. Näihin kuului korkean profiilin väitettyä seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva tapaus. Sovittelimme tämänkin tapauksen päivässä ja lyhyessä valmistelussa.

 • Olen Pohjoismaista ensimmäinen henkilö, joka on sovitellut JAMS:illa, eli kansainvälisesti suurimmassa yhtiössä, joka tarjoaa sovittelua kaupallisten riitojen ratkaisuun. Sovittelin JAMS:illa kaupallisiin sopimuksiin, vakuutaamiseen, rakentamiseen, tuotevastuuseen ja IPR-asioihin liittyviä erimielisyyksiä. Sovittellin myös esimerkiksi työoikeuteen, osakkaiden välisiin suhteisiin ja omaisuuteen liittyviä erimielisyksiä sekä korkean profiilin seksuaalisen häirintätapauksen

 • Olen entinen oikeudenkäyntijuristi ja edustin päämiehiä mm. yhdessä Suomen suurimmista  vahingonkorvausoikeudenkäynneistä (asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynti) 7 vuotta ja muissa suuremmissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

 • Olin vierailevana juristina CMI:llä eli presidentti Ahtisaaren perustamassa rauhansovitteluorganisaatiossa. Uudistin CMI:n sopimus- ja työoikeudellisia käytäntöjä, ja toimin heille talon sisäisenä juristina. Osallistuin CMI:llä myös esimerkiksi Irakin rekonsiliaatioprosessin tapaamisten fasilitointiin, joissa tapaamisissa luotiin strategia sille, miten Irak nostetaan takaisin jaloilleen sodan jälkeen.

 • Tein tuomioistuinharjoittelun Euroopan unioinin tuomioistuimessa Luxemburgissa.

 • Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta ja Harvard Law Schoolista. Harvardissa keskityin sovittelu- ja neuvottelutaitoihin ja johtamiseen. Esimerkiksi 

AKATEEMISET JULKAISUT

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus asfalttikartellituomion valossa. Julkaisija: Defensor Legis, 2014.  

 • Oikeudellinen analyysi Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartellin vahingonkorvausasiassa antamasta tuomioista. Kirjoitin julkaisun yhdessä Toni Kalliokosken kanssa. 

 • Helsingin käräjäoikeus viittasi artikkeliin puukartellia koskevassa vahingonkorvaustuomiossaan.

 • Suomen Asianajajaliitto palkitsi artikkelin ja katsoi artikkelin olevan yksi parhaista kirjoituksista Defensor Legisissä vuonna 2014.

Korko kilpailunrajoituksella veloitetulle ylihinnalle - kuinka paljon rahaa on aika? Julkaisija: Defensor Legis, 2016. 

 • Korko on taloudellisesta näkökulmasta katsottuna usein tärkein oikeudellinen kysymys, joka ratkaistaan kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvaustapauksissa.

 • Tutkin koron määräytymistä vuosia. Selvitin korkolain taustalla olevat yleiset periaatteet koron maksamiselle ja otin kantaa siihen, kuinka näitä periatteita tulisi soveltaa kilpailuoikeudellisissa ylihintatapauksissa.

Women Negotiating Peace - The Iran Nuclear Deal. [Naiset neuvottelemassa rauhaa - Iranin ydinasesopimus]. Julkaisija: Harvard Law School, 2017.

 • Keskityin siihen, mitä esteitä naisten etemiselle on miesvaltaisissa ympäristöissä ja miksi. Keskityin myös siihen, mitä ennakkoluuloja naisista on mievaltaisissa ympäristöissä ja miten näitä ennakkoluuloja voi käyttää hyödyksi neuvoteltaessa sopimuksia. Haastattelin muun muassa suurlähettiläs Wendy Shermania, joka oli Yhdysvaltojen pääneuvottelija Iranin ydinaseneuvotteluissa ja Obaman hallinnon 4. korkein viranhaltija.

 • Neuvottelukirjallisuuden perusteella tutkimustulokset ovat muuttuvat muuttaen sovellettavissa myös muihin miesvaltaisiin ympäristöihin.

SOVITTELU ON MAHDOLLISTA MYÖS YHDESSÄ YHDYSVALTOJEN JOHTAVAN SOVITTELIJAN, DANIEL WEINSTEININ, KANSSA

DANIEL WEINSTEIN

bottom of page