top of page

SUOSITUKSET

Pirita sovitteli Länsimetron erimielisyyksiä.


Länsimetron suositus on merkittävä, koska kyseessä oli Suomen suurin infrastruktuuri-, automaatio- ja talotekniikkaprojekti. Länsimetron suositus on merkittävä myös, koska Pirita oli ainoa henkilö, joka sai urakat maaliin (ja vielä nopeasti). Voit lukea Länsimetron koko suosituksen täältä.

Pirita on sovitellut Pohjoismaissa useita yli 20 miljoonan euron erimielisyyksiä. Osapuolten lukumäärän osalta suurimmassa erimielisyydessä oli mukana 4 osapuolta (sovittelupäivässä oli läsnä 17 henkilöä). Pirita on sopinut kaikki erimielisyydet lyhyen valmistelun ja yhden neuvottelupäivän aikana.

Pirita on sovitellut myös kansainvälisiä erimielisyyksiä, joiden taloudelliset intressit ovat olleet niin suuria, että sellaisia erimielisyyksiä harvoin on ylipäätään Euroopassa. Piritan sovittelemista kansainvälisistä erimielisyyksistä euromäärisesti suurin on ollut intressiltään 3 miljardia euroa. Osapuolten lukumäärän osalta suurimmassa erimielisyydessä oli mukana 10 osapuolta (sovittelupäivässä oli läsnä yli 50 henkilöä). Pirita sovitteli nämä erimielisyydet Yhdysvalloissa yhdessä Yhdysvaltojen johtavan sovittelijan Daniel Weinsteinin kanssa. Erimielisyydet päätettiin yhdessä sovittelupäivässä.

 

Pirita on sopinut kaikki sovittelemansa erimielisyydet.

Mari Mannila

Anchor 2

Hallintojohtaja, Länsimetro

"Länsimetro käytti Piritan tarjoamaa sovittelua kahdessa erillisessä Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti vaiheen asemaurakoita koskeneessa riidassa. [--]

Suhtauduimme aluksi hieman epäilevästi sovitteluun, sillä kokemuksemme aiemmista niin tuomioistuinsovittelusta kuin yksityisestäkin sovittelusta eivät olleet hyviä. [--]

Piritan tarjoama sovittelu eroaa muista sovitteluista ensinnäkin siinä, että kaikki osapuolten riskit ja menestymismahdollisuudet muutetaan riskianalyysin avulla euroiksi. Menettelyn ehdoton positiivinen puoli on siinä, ettei itse erimielisyydestä ja sen yksityiskohdista väitellä vastapuolen kanssa käytännössä lainkaan prosessin aikana. Sovittelupäivään valmistaudutaan huolella. Aiemmista sovitteluyrityksistä poiketen, Piritan tarjoamassa sovittelussa sovittelijan rooli on aktiivinen ja hän pyrkii omalla panoksellaan tuomaan osapuolet riittävän lähelle toisinaan sovinnon saavuttamiseksi. Osasyy menettelyn onnistumiseen oli siinä, että sovittelun valmistavat puhelut ja itse sovittelupäivä käydään ilman asiamiehiä.

 

Suosittelen Piritan tarjoamaa sovittelua nimenomaan sen tarjoaman erilaisen lähestymistavan vuoksi. Tähän ratkaisutapaan kannattaisi lähteä heti, kun ensimmäisten osapuolten välisten neuvottelukierrosten jälkeen huomataan tilanteen kärjistyvän ja osapuolten välisen erimielisyyden jäävän liian suureksi. Piritan sovittelu toimi Länsimetron tapauksissa, vaikka tilanne oli pahasti jumiutunut liian pitkäksi venyneiden neuvotteluyritysten ja aiemman epäonnistuneen sovittelumenettelyn vuoksi. Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu oli positiivinen kokemus Länsimetrolle."

Anchor 1

Joachim Lindholm

Head of Legal, Caverion

"Sovittelu Piritan kanssa oli todella hyvä kokemus ja muutti käsitystäni riidanratkaisusta. Olin todella positiivisesti yllättynyt, kun saimme Piritan johdolla mm. yli vuoden kestäneen jumiutuneen tilanteen päätökseen lyhyen valmistelujakson ja yhden päivän sovittelun aikana. Samanlaista viestiä olen kuullut kollegoilta eri yrityksissä.

 

Caverionilla on kokemusta Piritan soveltaman yhdysvaltalaisen sovittelun lisäksi myös muista Suomessa käytössä olevista sovittelutavoista. Nämä sovittelutavat ovat hyvin erilaisia verrattuna Piritan käyttämään metodiin. Vaikka näissäkin tavoissa sovitella erimielisyyksiä on puolensa, on Piritan soveltama metodi mielestäni soveliaampi erityisesti yritysten välisten näkemyserojen ratkomisessa..."

General Counsel, Jatke

Anchor 3

Tuukka Hämäläinen

Lakiasiainjohtaja, Jatke

"Olen urani aikana nähnyt paljon erilaisia riitoja ja tapoja ratkaista niitä, enkä ole koskaan tavannut parempaa sovittelijaa kuin Pirita enkä parempaa menettelyä ratkaista riitoja kuin yhdysvaltalainen sovittelu.

 

Olen yli kymmenen vuoden ajan ollut ratkaisemassa riitoja – ensin asianajotoimistoissa ja asianajouran jälkeen eri rakennusyhtiöissä. Olen tänä aikana nähnyt erilaisia tapoja ratkaista riitoja, joista Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu on mielestäni selkeästi paras ja kustannustehokkain.

 

Yleensä haluan ensin itse neuvotella, mutta mikäli neuvotteluissa ei saada järkevää lopputulosta, Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu on ensisijainen tapa, jolla haluan riidan ratkaista. [--]

 

Korostan, että minulla on kokemusta Piritan tarjoaman yhdysvaltalaisen sovittelun lisäksi myös muusta suomalaisesta yksityisestä sovittelusta ja tuomioistuinsovittelusta. Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu eroaa olennaisesti muusta Suomessa tarjottavasta sovittelusta" [--]

Outi Säntti

Yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki

Anchor 4

"Osallistuin Piritan sovittelemaan erimielisyyden ratkaisuun, jossa erimielisyydessä oli neljä osapuolta ja sovittelupäivässä paikalla 17 henkilöä. Saimme tästä huolimatta asian päätökseen päivän sovittelussa, jota edelsi sovittelun osalta lyhyt valmistautumisprosessi. 

 

Päällimmäisenä mieleeni jäi juuri sovittelun nopeus. Liikkeenjohdon näkökulmasta on tärkeää, että resurssit käytetään tehokkaasti ja tämä korostuu pienissä organisaatioissa. Riitely vie aikaa tuottavalta tekemiseltä. Ajattelenkin, että neuvotteluprosessiin sitoutetut organisaation voimavarat ja suuret asianajokulut voidaan pitkälti välttää käyttämällä sovittelua. 

[--]

Mikäli organisaatiollasi on orastava erimielisyys, suosittelen olemaan yhteydessä Piritaan aikaisessa vaiheessa. Tällä tavalla vältät pitkät ja kalliit neuvotteluprosessit, ja saat käytettyä organisaatiosi resurssit tuottavaan tarkoitukseen. "

Anchor 5

Miikka Keränen

Senior Legal Counsel, YIT

"YIT sovitteli Piritan kanssa urakkaerimielisyyden onnistuneesti välttäen raskaan oikeudellisen prosessin. Kun osapuolet eivät enää keskenään löytäneet keinoja avoimien asioiden ratkaisemiseksi, Piritan johtama sovittelu tarjosi osapuolille liiketoimintalähtöisen, kustannustehokkaan ja nopean prosessin, jonka kautta erimielisyyttä oli mahdollista pyrkiä ratkaisemaan vielä ennen sen mahdollista päätymistä oikeudelliseen prosessiin.

 

Kokemukseni Piritan käyttämästä yhdysvaltalaisesta sovittelumetodista oli erittäin positiivinen ja opettavainen. Pidän Piritan johtaman sovitteluprosessin erityisenä vahvuutena lyhyttä, mutta kattavaa valmistelujaksoa. [--]

 

Piritan tarjoama sovittelumetodi tuo tervetullutta piristystä Suomen erimielisyyksien ratkaisumarkkinaan ja voin lämpimästi suositella Piritan johtamaa sovittelua liike-elämän erimielisyyksien ratkaisukeinoksi.
 

Anchor 6

Maria Parker

Lakiasiainjohtaja, Taitokaari

"Vaikka lopputulokseen pääseminen tuntuu olevan aluksi todella kaukana, Pirita saa hyvin ohjattua partit oikealle polulle ja ratkaisu on valmiina päivässä.

 

Koska osapuolien on tehtävä omat riskianalyysinsä tapauksen menestymispotentiaalista ottaen huomioon näyttö ja muut vaikuttavat tekijät, riideltävä asian pelikenttä pienenee ja ratkaisuun päästään nopeammin. Tämä on win-win -tilanne kaikille."

Anchor 7

Heikki Tanner

Lakiasiainjohtaja, SVP, Are

"Pirita huomioi asiaan liittyvän juridiset kysymykset ja osapuolten riskipositiot, joiden pohjalta osapuolet pystytään ohjaamaan neuvottelemaan asiasta oikealla ja perustellulla tasolla sen sijaan, että osapuolet kävisivät huutokauppaa omista lukituista alkupositioista käsin. Ennen kaikkea prosessi on dynaaminen ja saa osapuolet liikkeelle.

 

[--] Jokaisen vastuullisen toimijan tulisi pyrkiä ratkaisemaan erimielisyytensä sovittelun kautta.

 

Sovitteluun liittyy mielestäni suomalaisessa liike-elämässä paljon turhia ennakkoluuloja. Piritan sovittelu rikastaa osapuolten välistä neuvottelua. Sovittelu on ainoa tapa saada erimielisyys ratkaistua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

Suosittelen lämpimästi Piritaa kaikille."

Anchor 8

Anders Wikman

Head of Legal, AFRY

"Olin hieman epäluuloinen ensimmäistä kertaa sovittelua aloittaessani, mutta minun on todettava, että olin väärässä ja voin vain suositella sovittelua Piritan kanssa. Tietysti jokaisen tarvitsee tehdä kotiläksyt ja valmistautua, mutta verrattuna oikeudenkäyntiin ja välimiesmenettelyyn sovittelu on erittäin kustannustehokas ja nopea menettely."

Anchor 9

Kare Hyvärinen

Legal Manager Finland, Eltel Networks

"Eltel sovitteli Piritan kanssa kansainvälisen erimielisyyden ja on erittäin tyytyväinen saamaansa sovittelukokemukseen.

Erimielisyys oli osapuolten välillä kärjistynyt ja suurin haaste oli saada vastapuoli suostumaan sovittelumenettelyyn. Pirita oli kehittänyt tavan, jolla ulkomaiset vastapuolet saa mukaan menettelyyn, ja hoidimmekin sovittelun ehdottamisvaiheesta lähtien yhteistyössä Piritan kanssa. [--]

 

Vastaisuudessa käytän sovittelua aikaisessa vaiheessa ja pyrin välttämään neuvottelujen pitkittymisen. [--]

 

Huomioin myös, että Piritan soveltama menettely eroaa muusta Suomessa ja Euroopassa tunnetusta sovittelusta. [--]"

Anchor 10

Rosanna Laurikainen-Klami

Legal Counsel, Turku Technology Properties

"Pirita sovitteli menestyksekkäästi erimielisyyden Turun Teknologiakiinteistöille tilanteessa, jossa varsinainen hanke oli edelleen käynnissä.

Meille oli tärkeää löytää ratkaisu erimielisyyteen, jotta hanke voisi jatkua ilman häiriötekijöitä. Ennen sovittelua sovintoratkaisun löytäminen vaikutti kuitenkin epätodennäköiseltä. Tästä huolimatta Pirita sovitteli erimielisyyden yhden päivän sovittelussa, jossa löysimme molemmille osapuolille sopivan ratkaisun. [--]"

bottom of page