top of page

Miikka Keränen

Senior Legal Counsel, YIT

"YIT sovitteli Piritan kanssa urakkaerimielisyyden onnistuneesti välttäen raskaan oikeudellisen prosessin. Kun osapuolet eivät enää keskenään löytäneet keinoja avoimien asioiden ratkaisemiseksi, Piritan johtama sovittelu tarjosi osapuolille liiketoimintalähtöisen, kustannustehokkaan ja nopean prosessin, jonka kautta erimielisyyttä oli mahdollista pyrkiä ratkaisemaan vielä ennen sen mahdollista päätymistä oikeudelliseen prosessiin.

 

Kokemukseni Piritan käyttämästä yhdysvaltalaisesta sovittelumetodista oli erittäin positiivinen ja opettavainen. Pidän Piritan johtaman sovitteluprosessin erityisenä vahvuutena lyhyttä, mutta kattavaa valmistelujaksoa. Sen aikana Pirita varmistaa, että sovittelun molemmat osapuolet tulevat sovittelupäivään oikein odotuksin ja riittävästi valmistautuneena, jotta sovintokeskustelua voidaan käydä ratkaisuhakuisesti ja tehokkaasti. Sovitteluprosessi on muutoinkin hyvin mietitty ja Piritan toiminta sovittelijana ammattimaista.  

 

Piritan tarjoama sovittelumetodi tuo tervetullutta piristystä Suomen erimielisyyksien ratkaisumarkkinaan ja voin lämpimästi suositella Piritan johtamaa sovittelua liike-elämän erimielisyyksien ratkaisukeinoksi."

bottom of page