top of page
  • Writer's picturePirita Virtanen

Suositus Jatkeelta

”Olen urani aikana nähnyt paljon erilaisia riitoja ja tapoja ratkaista niitä, enkä ole koskaan tavannut parempaa sovittelijaa kuin Pirita enkä parempaa menettelyä ratkaista riitoja kuin yhdysvaltalainen sovittelu.


Olen yli kymmenen vuoden ajan ollut ratkaisemassa riitoja – ensin asianajotoimistoissa ja asianajouran jälkeen eri rakennusyhtiöissä. Olen tänä aikana nähnyt erilaisia tapoja ratkaista riitoja, joista Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu on mielestäni selkeästi paras ja kustannustehokkain.


Yleensä haluan ensin itse neuvotella, mutta mikäli neuvotteluissa ei saada järkevää lopputulosta, Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu on ensisijainen tapa, jolla haluan riidan ratkaista.


Piritan sovittelu oli kaiken kaikkiaan silmiä avaava kokemus. Piritan toteuttamassa sovittelussa arvostin erityisesti sitä, että hän otti tapauksen haltuunsa jokaista yksityiskohtaa myöden ja antoi minulle ulkopuolisena, neutraalina osapuolena kokonaisvaltaisen näkemyksen tapauksen riskeistä. Osapuolet luottavat omaan asiaansa yleensä liikaakin ja yhtiön omaa riitaa on talon sisältä käsin vaikeaa arvioida objektiivisesti. Piritan ulkopuolinen objektiivinen näkemys antoi molempien osapuolten tapauksen arviointiin tarvittavaa realismia.


Sovittelussa toteutettu neuvotteluprosessi oli myös perinteisistä neuvotteluista poikkeava ja kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. Sovittelun aikana pystyimme myös testaamaan Jatkeen kannalta parasta mahdollista ratkaisua.


Korostan, että minulla on kokemusta Piritan tarjoaman yhdysvaltalaisen sovittelun lisäksi myös muusta suomalaisesta yksityisestä sovittelusta ja tuomioistuinsovittelusta. Piritan tarjoama yhdysvaltalainen sovittelu eroaa olennaisesti muusta Suomessa tarjottavasta sovittelusta – muu suomalainen sovittelu ja tuomioistuinsovittelu on käytännössä samaa fasilitatiivista sovittelua eli keskustelua edesauttavaa sovittelua: Osapuolet kerätään pyöreän pöydän ympärille keskustelemaan asiasta ja sovittelija toimii puheenjohtajana. Näissä menettelyissä on saatu omassa historiassani myös sovintoja aikaiseksi, mutta itse sovittelumenettelyn vaikutus sovinnon saavuttamiseen on näissä menettelyissä ollut varsin vähäinen. Samanlainen keskustelutilaisuus olisi osapuolten kesken voitu järjestää muutenkin.


Piritan toteuttamassa sovittelussa saimme sen sijaan ratkaisun nimenomaan sovittelun ansiosta. Tämä johtui sovittelijan erilaisesta ja aktiivisesta roolista, sovittelijan johdolla toteutettavasta yhteisestä valmistautumisprosessista ja erilaisesta sovittelupäivästä, jonka aikana keskityttiin asian neuvottelemiseen sovittelijan johdolla.


Arvostin myös sitä, että asian lopputulos neuvoteltiin riskien perusteella. Kirkkoa ei siis laitettu keskelle kylää. Sen sijaan pystyin sovittelun aikana varmistamaan, että neuvottelutulos on Jatkeen kannalta paras mahdollinen. Tämä on juuri se, mitä lakiasiainjohtajana haluan."


Tuukka Hämäläinen

Lakiasiainjohtaja, Jatke


408 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page